Foto teamu ZIP

Zubní a implantologická praxe je privátní pracoviště otevřené 1.srpna 2010, poskytující komplexní stomatologickou péči v příjemném prostředí moderně vybaveného pracoviště.

Naše cíle:

  • poskytovat pouze kvalitní stomatologickou péči za použití moderních materiálů a vybavení dle nejnovějších poznatků a klinicky ověřených postupů
  • osobní přístup, individuální stanovení léčebného plánu
  • kontinuální vzdělávání celého týmu, další specializace v oborech zubního lékařství (dentální implantologie, parodontologie)
  • vysoká úroveň desinfekce a sterilizace (ochrana zdraví pacientů)
  • bezbolestné ošetření

Náš tým:

MDDr. Martin Rota - vedoucí zubní lékař
Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové (2010).
Absolvent řady teoretických a praktických kurzů v ČR i zahraničí.
Osvědčení ČSK: praktický zubní lékař, praktický zubní lékař parodontolog.
Zaměřuje se na fixní protetiku, dentoalveolární chirurgii, chirurgii parodontu a dentální implantologii.

MDDr. Martin Rota

MDDr. Jana Pillárová - zubní lékařka
Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta v Praze (2011).
Absolventka řady teoretických a praktických kurzů v ČR i zahraničí.
Zaměřuje se na praktickou komplexní stomatologii a protetiku.

MDDr. Jana Pillárová

MDDr. Petr Halama - zubní lékař
Vzdělání: Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta (2015).
Absolvent řady teoretických a praktických kurzů českých i zahraničních lektorů.
Zaměřuje se na praktickou komplexní stomatologii a chirurgii.

MDDr. Petr Halama

Iva Plašilová
Zdravotnická asistentka.
Zubní instrumentářka.
Studium: VOŠ pro dentální hygienistky

Iva Plašilová

Eva Boková
Zdravotnická asistentka.
Zubní instrumentářka.

Eva Boková

Ilona Kloudová
Všeobecná zdravotní sestra.

Ilona Kloudová

Andrea Laurinová
Všeobecná zdravotní sestra, zubní instrumentářka.

Andrea Laurinová

Mgr. Petra Janatová, DiS. - dentální hygienistka
Vzdělání: VSŠ pro dentální hygienistky v Praze.
Magisterské studium na 1. LF UK v Praze.
Státní zkouška z oboru pedagogika a psychologie.

Mgr. Petra Janatová, DiS

Zuzana Včelišová, DiS. - dentální hygienistka
Vzdělání: VOŠ pro dentální hygienistky v Praze.

Zuzana Včelišová, DiS

MUDr. Pavla Hájková - lékařka oboru anesteziologie-resuscitace
Vzdělání: FVL UK Praha (1986), atestace v oboru ARO (1988).
25 let praxe na ARO v nemocnici Jablonec nad Nisou, souběžně samostatně pracující anesteziolog v NZZ.
Lékař neodkladné péče na pozemní a letecké záchranné službě Liberec a zdravotnický náměstek ZZS LK v Liberci.
Licence k výkonu soukromé lékařské praxe v oboru anesteziologie-resuscitace.

MUDr. Pavla Hájková

 
 

Foto teamu ZIP